Biznes i Finanse

Szkolenia biznesowe dla kupców

Szkolenia biznesowe dla kupców

W jakich szkoleniach powinny uczestniczyć pracownicy działów zakupów? Wiele firm koncentruje się wyłącznie na szkoleniach negocjacyjnych. A to poważny błąd. Obowiązki kupców już dawno nie polegają wyłącznie na zapewnieniu jak najlepszych warunków cenowych. Ich rola jest zdecydowanie większa. Odpowiadają za zapewnienie oczekiwanego poziomu konkurencyjności firmy. 

Szkolenia biznesowe a rozwój firmy

Szkolenia biznesowe mają na celu rozwój biznesu. Rozwój oferty firmy, pozyskiwanie nowych klientów i zapewnianie im oczekiwanego poziomu doświadczeń. Brak wiedzy w tym obszarze powoduje automatyczne wykluczenie poczucia odpowiedzialności. A to z kolei prowadzi do niewłaściwego komunikowania potrzeb organizacji w procesie negocjacji biznesowych i wyboru rozwiązań nie spełniających oczekiwań całej organizacji. Brak globalnego myślenia o biznesie powoduje koncentrację na małym wycinku działalności firmy. Co nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. 

Szkolenia biznesowe a konkurencyjność

Szkolenia biznesowe pozwalają także na identyfikację i zrozumienie możliwości kreowania przewag konkurencyjnych. Ma to decydujący wpływ na strategię współpracy z dostawcami mającą na celu realizację celów firmy.

Uzbrojeni w taką wiedzę kupcy przestają wyłącznie koncentrować się na cenie i warunkach dostaw. Większą uwagę zwracają na wpływ kontraktów na całość działania firmy. A w konsekwencji zaczynają także dostosowywać współpracę z dostawcami do strategii sprzedaży i obsługi klienta końcowego. Koncentrują się na rozwiązaniach innowacyjnych i przynoszących przewagę nad bezpośrednimi konkurentami.

Szkolenia biznesowe a płynność firmy

Ważnym elementem szkoleń biznesowych są zagadnienia związane z płynnością finansową. I jest to kolejny argument przemawiający za ich przydatnością dla pracowników działów zakupów. Prowadzone przez nich negocjacje i podpisywane kontrakty z dostawcami mają bowiem decydujący wpływ na bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa. Brak zrozumienia zagadnień związanych z finansami powoduje, że kupcy nie zwracają na nie odpowiedniej uwagi. Co może prowadzić do poważnych problemów włącznie z utratą płynności.

Czy warto zrezygnować ze szkoleń negocjacyjnych?

Oczywiście, że nie. Negocjacje z dostawcami to nadal istotny element działalności działów zakupów. Ale warto pamiętać, że szkolenia negocjacyjne pozwalają na nabycie umiejętności, które sprawdzają się nie tylko w tym obszarze. Dzięki umiejętnościom negocjacyjnym kupcy są w stanie lepiej współpracować z innymi działami firmy. Identyfikować ich potrzeby i zapewniać oczekiwane rozwiązania. Umiejętności te pozwalają także na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów. I to w sposób, który jest korzystny dla wszystkich stron i nie powoduje strat dla organizacji.

Dlatego też każdy kupiec powinien uczestniczyć w szkoleniach i treningach negocjacyjnych. Ważne jest tylko, żeby nie był to jedyny rodzaj szkoleń przewidzianych dla pracowników działów zakupów. Bo rozwój tylko w jednym obszarze powoduje poważne braki kompetencyjne. A to z kolei powoduje brak wykorzystania pełnego potencjału pracowników.

Udostępnij