Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Finansowanie faktur – szybki sposób na odmrożenie firmowej gotówki

18 marca 2023 Finansowanie faktur


Usługa finansowania faktur jest korzystnym rozwiązaniem gwarantującym szybki przypływ gotówki z faktur o przedłużonym terminie płatności.

Ponadto rozpoczęcie współpracy z firmą faktoringową nie wymaga załatwiania spraw urzędowych i pozyskiwania dokumentów celem przekazania firmie faktoringowej jak to ma miejsce w przypadku wystąpienia o kredyt. Złożenie wniosku o współpracę odbywa się drogą online z własnego biura bądź w domowym zaciszu z kubkiem ulubionej kawy. 

Czym zatem jest faktoring? I jak rozpocząć współpracę z firmą faktoringową?

Rozpoczęcie współpracy z faktorem i zasady działania faktoringu  

Faktoring jest nowoczesną usługą, dzięki której przedsiębiorcy wystawiający faktury o przedłużonych terminach płatności nie muszą czekać na pieniądze z wystawionych przez siebie faktur.  

Szybki faktoring jest możliwy po złożeniu wniosku do firmy faktoringowej drogą online. Po zawarciu umowy firma faktoringowa określana mianem faktora dokonuje od przedsiębiorcy wykupu nieprzeterminowanych wierzytelności z wystawionych faktur. I w zależności od treści zawartej umowy i wybranego rodzaju faktoringu wypłaca do 90% brutto wartości faktury. Natomiast przedsiębiorca jako faktorant otrzymuje środki pieniężne z faktur nawet w dwie godziny po dostarczeniu faktur faktorowi. Bez oczekiwania na termin płatności. Z kolei kontrahent, który nie jest oficjalnie stroną umowy faktoringowej, otrzymuje od faktora numer konta bankowego, na który powinien uregulować należność.  

Usługa finansowania faktur dostępna jest w Polsce w trzech podstawowych formach. Przedsiębiorcy mogą bowiem korzystać:

  • Z faktoringu pełnego, nazywanego również faktoringiem właściwym lub bez regresu. 
  • Faktoringu niepełnego określanego również mianem niewłaściwego bądź z regresem.
  • I faktoringu mieszanego.  

Faktoring pełny oprócz szybkiego finansowania faktur jest jednocześnie dla przedsiębiorcy gwarantem uzyskania płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ponieważ w faktoringu pełnym firma faktoringowa przejmuje pełne ryzyko potencjalnej niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorcy. I w razie opóźnień w płatnościach podejmuje działania windykacyjne.  

Faktoring niepełny jest formą finansowania faktur, w której firma faktoringowa jest jedynie stroną finansującą faktury. Bez ponoszenia ryzyka niewypłacalności odbiorcy faktury. Zatem w przypadku faktoringu niepełnego faktorant w sytuacji braku terminowego uregulowania płatności za faktury jest zobowiązany do zwrotu pozyskanych od faktora środków pieniężnych w terminie określonym w umowie.  

Faktoring mieszany natomiast stanowi połączenie faktoringu pełnego z niepełnym. W tej formie finansowania faktur ryzyko niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorcy ponosi firma faktoringowa, ale tylko i wyłącznie do kwoty określonej w umowie. Po przekroczeniu wartości określonej umową faktoring przyjmuje automatycznie formę faktoringu niepełnego.  

Korzyści z finansowania faktur

Dzięki faktoringowi oprócz niemalże natychmiastowej gotówki przedsiębiorca zyskuje dodatkowo:

  • Poprawę płynności finansowej.
  •  Zachowanie pełnej kontroli nad rozliczeniami z kontrahentami,
  •  zwiększenie konkurencyjności dzięki swobodnej możliwości wystawiania faktur o przedłużonym terminie płatności.
  •  Możliwość stałego monitoringu płatności.
  •  Perspektywę na odliczenie kosztów faktoringu w podatku dochodowym i w podatku VAT.
  •  I w przypadku faktoringu pełnego brak obaw o niewypłacalność kontrahenta.  

Podsumowując, faktoring jest bezsprzecznie jedną z najkorzystniejszych form finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP. I warto z niego korzystać z wielu przyczyn. 

 

 

Redakcja PinSpire

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Księgarnie Internetowe
Finansowanie faktur
wynajem ciężarówki

Jesteś zainteresowany reklamą?