Motoryzacja

6 zasad w projektowaniu regałów magazynowych

6 zasad w projektowaniu regałów magazynowych

Czasy, gdy jedynym sposobem na zwiększanie wydajności magazynu była jego rozbudowa dawno minęły. Doświadczenia w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami sprawiąją, że praktycznie każda hala magazynowa może być wydajna i generować zyski dla jej właściciela lub operatora.

Jednak, aby zapewnić odpowiedni poziom wydajności warto znać i kierować się podstawowymi zasadami dotyczącymi projektowanie układów regałów magazynowych.

Jakie korzyści powinien zapewniać system regałów magazynowych?

Projektowanie układu regałów magazynowych jest zadaniem skomplikowanym. Od poprawności projektu zależy wydajność obiektu, którą można oceniać w na kilku płaszczyznach:

  • maksymalizowaniu powierzchni składowania,
  • maksymalizowaniu szybkości operacji,
  • zminimalizowaniu liczby personelu,
  • zminimalizowaniu zapotrzebowania na sprzęt magazynowy,

Osiągnięcie najlepszych możliwych wyników w obszarze wydajności pozwala na podnoszenie przychodów oraz ograniczanie kosztów – zarówno stałych jak i zmiennych. Poprawa wyników w obu tych obszarach w oczywisty sposób pozwala na zwiększanie rentowności obiektu magazynowego.

Zasady projektowania układu regałów magazynowych

Istnieje wiele zasad, którymi warto się kierować przy projektowaniu systemu regałów magazynowych. Jakie są najbardziej uniwersalne? Oto 5 najważniejszych:  

  1. Zapewnienie ruchu po linii prostej – praca operatora wózka widłowego nie jest pracą łatwą. Szczególnie w magazynach o dużej rotacji towarów. Dlatego warto ja maksymalnie upraszczać, np. stosując rozwiązania 
  2. Zapewnienie magazynowania jednowarstwowego – składowanie wielowarstwowe może być źródłem wielu problemów i prowadzić między innymi do uszkodzenia regałów magazynowych lub przechowywanych towarów. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest jedna warstwa.
  3. Zmniejszanie powierzchni korytarzy – korytarze wokół regałów paletowych powinny być dostosowane do potrzeb. Ich zbyt duża powierzchnia powoduje zmniejszenie wskaźników składowania.
  4. Dostosowanie wysokości składowania do możliwości – stosowanie tej zasady pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu. Pozwala także na zwiększanie przepustowości bez konieczności rozbudowy hali.
  5. Dostosowanie systemu regałów paletowych do składowanego asortymentu – zasada ta pozwala na właściwy dobór systemu do potrzeb właściciela magazynu.

Oczywiście zasady jakimi kieruje się projektant magazynu powinny być dostosowane nie tylko aktualnych, ale także przyszłych potrzeb. Dlatego w procesie projektowania nie można pominąć planów rozwoju biznesu, zmian rynkowych i otoczenia konkurencyjnego. Brak myślenia o przyszłości może powodować szybką dezaktualizację projektu. A to oznacza brak możliwości realizacji celów biznesowych oraz dodatkowe koszty.

Warto również pamiętać o nowoczesnych rozwiązaniach w obszarze gospodarki magazynowej – np. inteligentnych systemach magazynowych. Innowacje pozwalają na dalsze zwiększanie efektywności operacji magazynowych. Umożliwiają także niestandardowe rozwiązania w obszarze kosztów. I co najważniejsze – zwiększają konkurencyjność obiektu magazynowego. Co oznacza nie tylko większą liczbę klientów, ale także możliwość uzyskiwania wyższych marż.

Udostępnij